30 °c
Prilep
23 ° Fri
20 ° Sat
18 ° Sun
20 ° Mon
четврток, јуни 21, 2018

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ

– Оддел за односи со јавност
– Оддел за поддршка на директорот
– Оддел за ревизија

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ

Одделението за подршка на директорот во делокругот на работењето ги опфаќа сите нормативно-правни, стручно-административно работи, кадровски, финансиски и други работи и други работи потребни за подготовка на материјалите кои му се потребни за работата на директорот.

Ова одделение има оддел за односи со јавност, оддел за поддршка на директорот и оддел за ревизија.

Помошник на директорот за односи со јавност
Лилјана Пурдеска Силјаноска – дипломиран комуниколог на односи со јавност и корпоративни комуникации
Овластено лице за пристап до информации од јавен карактер

тел: 048/428-992
моб: 071/340-213
presskomunalec@yahoo.com